Zaskakująco mały spadek produkcji

W marcu produkcja przemysłowa w Polsce spadła tylko o 2 proc. Ekonomiści sądzą, że w I kw. polska gospodarka mogła się rozwijać w tempie nawet 1-1,5 proc. Niestety, kolejne kwartały mogą być gorsze