Zasięg GSM obejmie Mount Everest?

Nepal Telecom chce zainstalować nadajniki telefonii komórkowej, które obejmą zasięgiem najwyższy szczyt Ziemi.