Wydajmy wreszcie to euro!

21 mld zł. Tyle warte są podpisane dotąd umowy na dotację z nowego budżetu Unii. Niestety, niektóre ministerstwa zarządzające konkretnymi częściami funduszy unijnych nie potrafią jeszcze przekuć tego w faktycznie wydane pieniądze. A zegar tyka…