Wróżenie z prognoz

Optymiści twierdzą, że spowolnienie gospodarcze, którego właśnie jesteśmy świadkami, ma charakter krótkotrwały. Pesymiści zaś są zdania, że światowy kryzys nie pozwoli polskiej gospodarce rozwijać się przez co najmniej kilka najbliższych lat. Obie opcje posiłkują się różnorodnymi prognozami makroekonomicznymi. Problem w tym, że te prognozy ciągle się zmieniają. Trudno zatem być pewnym czegokolwiek, a tym bardziej przyszłości.