Wina banków centralnych?

Wśród wyjaśnień obecnego kryzysu zbyt rzadko przywoływane jest to, które za jego podstawowy czynnik sprawczy uważa politykę monetarną Banku Centralnego USA