Wikipedia w Orange

Dzięki temu sojuszowi użytkownicy telefonów komórkowych działających w sieci Orange będą mieli łatwiejszy dostęp do największej encyklopedii internetowej na świecie.