Wiedeńskie media ostrzegają przed krachem grożącym Austrii

Wiedeńskie media ostrzegają przed krachem grożącym Austrii. Po upadku „żelaznej kurtyny” austriacka gospodarka korzystała na inwestycjach w Europie Środkowej i Wschodniej. Teraz jednak – w obliczu kryzysu – tamtejsze banki nie mogą liczyć na szybkie zwroty pożyczek zaciągniętych przez Czechy, Słowację i Polskę – twierdzą dzienniki „Der Profil” i „Die Presse”.