Warszawa zaciągnie dwa kredyty

Rada Warszawy zgodziła się, by miasto zaciągnęło dwa kredyty: 700 mln zł z Europejskiego Banku Inwestycyjnego i 200 mln zł z Banku Rozwoju Rady Europy. Pieniądze pójdą na pokrycie 900 mln zł zaplanowanego na ten rok deficytu budżetowego.