W marcu Kompania Węglowa poniosła stratę netto

Ok. 300 tys. zł straty netto poniosła w marcu tego roku Kompania Węglowa (KW) – wynika z przedstawionych w poniedziałek danych. To pierwszy od dawna miesiąc, który ta największa górnicza firma zamknęła stratą.