Uwaga na wadliwe produkty

Wadliwie zamontowane części samochodowe, elementy zabawki łatwe do połknięcia lub zawierające niebezpieczne substancje to przykłady nieprawidłowości zgłaszanych do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Również Komisja Europejska ostrzega przed niebezpiecznymi produktami.