Urealniają się wyceny spółek

Gorsze wyniki finansowe po I kwartale oraz kontynuacja wzrostów kursów akcji powodują, że wyceny rynkowe zbliżają się do wycen fundamentalnych, niwelując niedowartościowanie polskiej giełdy.