Ukraina: banki w końcu będą wypłacać

Ukraiński bank centralny zniósł zakaz zrywania lokat przed terminem. Ekonomiści mają nadzieję, że naród odzyska zaufanie do banków