„Trybuna”: Miało być ożywienie na rynku pracy

– Ile osób faktycznie nie ma pracy, nie wiadomo – pisze „Trybuna”. 1 mln 758 tys. bezrobotnych było zarejestrowanych w urzędach pracy w końcu marca 2009 r. Stopa bezrobocia wyniosła w marcu 11,2 proc., czyli o 0,3 proc. więcej niż w lutym. To są informacje upowszechniane przez ministerstwo pracy – odnotowuje gazeta.