TBS poprosi radnych o dodatkowe pieniądze

Toruńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego nie ma pieniędzy na dokończenie budowy nowych mieszkań i wyciąga rękę po pomoc do miasta. Chodzi o ponad 17 mln zł, które towarzystwo ma zapłacić Marbudowi