Szefowie korporacji pesymistycznie patrzą w przyszłość

Z badania ?NYSE Euronext CEO Report 2010? wynika, że prezesi międzynarodowych firm są coraz mniej zadowoleni z własnej pracy. Negatywnie patrzą też na perspektywy wyjścia światowej gospodarki z kryzysu, a co za tym idzie wyniki swoich firm w najbliższym czasie.