Stopy w strefie euro bez zmian

Europejski bank Centralny pozostawił stopy procentowe bez zmian na poziomie 1 proc. Ostatnia zmiana stóp miała miejsce 7 maja. EBC obniżył wtedy główną stopę procentową o 0,25 pkt proc. do poziomu 1 proc. Jean Claude Trichet, prezes EBC zapowiadał wtedy, że bank nie zamierza, wzorem USA, Szwajcarii czy Japonii ścinać ceny kredytu niemal do zera. Także Bank Anglii pozostawił stopy procentowe bez zmian.