SN: O sposobie wpisu do rejestru dłużników decyduje tylko sąd

Jedynie orzeczenie sądu może rozstrzygać o tym, w jaki sposób dłużnik zostanie wpisany do Krajowego Rejestru Długów (KRS). Do tej pory wpisy dokonywane były według systemu informatycznego KRS – wynika z czwartkowego orzeczenia Sądu Najwyższego (SN).