Ślimaki doganiają miejskie autobusy

Miejska komunikacja jest coraz wolniejsza. A to oznacza, że próby przekonania mieszkańców, by przesiedli się z prywatnych aut do autobusów, są skazane na porażkę