SKOK Kopernik przestanie istnieć?

SKOK Kopernik może przestać istnieć – ostrzega odwołany przez Kasę Krajową zarząd firmy. Jeden z członków zarządu Rafał Sokołowski nagrał telefoniczną rozmowę z prokurentem zarządcy komisarycznego, Romanem Sikorą, z której wynika, że rozważa on nawet likwidację tej instytucji – o ile z jej siedziby nie zostaną usunięci ochroniarze zatrudnieni przez dotychczasowy zarząd.