Skarb państwa drenuje PKO BP, żeby ratować budżet

Prezes PKO BP Jerzy Pruski – wbrew zaleceniom Komisji Nadzoru Finansowego – chce przeznaczyć cały ubiegłoroczny zysk na dywidendę. Poratowałby w ten sposób budżet państwa, ale żeby zasypać dziurę w kapitale, bank musiałby wyemitować nowe akcje. Może nie będzie musiał, bo resort skarbu sugeruje, że… wypłata wysokiej dywidendy nie jest jeszcze przesądzona