Ropa naftowa najdroższa od sześciu miesięcy

Ropa naftowa drożeje i jest na najwyższym poziomie od 6 miesięcy z powodu ocen, że jednak może dojść do ożywienia gospodarczego i wzrostu popytu – podają maklerzy.