Resort gospodarki spodziewa się spadku produkcji w maju o 4,7 proc.

Ministerstwo Gospodarki spodziewa się, że produkcja przemysłowa w maju tego roku zanotuje w ujęciu rocznym spadek o 4,7 proc.