Pracownicy SKOK Kopernik od niedzieli przed siedzibą firmy

– Pracownicy centrali Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Kopernika, którzy w niedzielę i poniedziałek pikietowali siedzibę firmy w Ornontowicach (Śląskie), kontynuują swój spór z przedstawicielami Kasy Krajowej SKOK.