Posłowie chcą uwolnić SKOK-i. I lepiej je nadzorować

Dziś w Sejmie posłowie zaczną pracę nad projektem ustawy, która podda Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe pod nadzór bankowy i ograniczy uprawnienia ich centrali – Kasy Krajowej.