Polski przemysł czekają ciężkie chwile, ale Euroland biegnie z pomocą

Spośród wielu dobrych wiadomości, które napłynęły do inwestorów giełdowych w poniedziałek, jedna wydaje się bardzo znacząca dla polskiej gospodarki. Wzrósł indeks PMI określający koniunkturę w sektorze przemysłowym strefy euro.