Polska przegrała przed unijnym sądem w Luksemburgu

Unijny Sąd Pierwszej Instancji w Luksemburgu oddalił w środę skargę Polski na decyzję Komisji Europejskiej, nakładającą kary za nadmierne zapasy produktów rolnych i spożywczych, nagromadzone przed wejściem do UE.