Pogróżka, strach i prośba, czyli jak kupowano Merrill Lynch

Bank of America zgodził się sfinalizować przejęcie Merrill Lynch tylko dlatego, że władze amerykańskie zagroziły dymisją jemu i całemu zarządowi banku.