Pogłębia się recesja w strefie euro; poważny spadek PKB w 8 państwach UE

Produkt krajowy brutto krajów strefy euro skurczył się w I kwartale tego roku o 2,5 proc., co jest znacznie gorszym wynikiem od przewidywań. W ciągu dnia dane gospodarcze podało dziewięć państw członkowskich UE i wszystkie z nich zanotowały poważny spadek PKB. W fazę recesji oficjalnie weszły m.in. Francja, Austria i Rumunia, a największym zaskoczeniem są znacznie gorsze od oczekiwań wyniki Niemiec i Słowacji.