Podsumowanie 250 posiedzeń komisji Przyjazne Państwo

Po 250 posiedzeniach komisja Przyjazne Państwo jest najczęściej obradującą komisją w parlamencie – powiedział szef komisji Mirosław Sekuła na konferencji podsumowującej dotychczasowe prace komisji.