Niemiecki sposób na oczyszczenie sektora bankowego

Mają skupić co najmniej 200 mld euro toksycznych aktywów i utonąć pod ich ciężarem. W ten sposób oczyści się niemiecki sektor bankowy.