Nelly Kroes: poprzemy plan ratunkowy Stoczni Gdańskiej

Gotowość poparcia komisarz Kroes zadeklarowała po krótkim spotkaniu w Brukseli z ministrem skarbu Aleksandrem Gradem. Wydanie oficjalnej decyzji, wg. zapowiedzi Kroes nastąpi jeszcze przed wakacjami. Zdaniem ministra Grada do uzgodnienia pozostały tylko drobne kwestie techniczne.