NBP: Przedsiębiorstwa mogą mieć kłopoty z kredytem

Dynamika akcji kredytowej gospodarstw domowych powinna w kolejnych miesiącach przyjmować wartości dodatnie. W przypadku przedsiębiorstw pojawiło się zagrożenie, że ich dynamika będzie ujemna, co może mieć negatywny wpływ na bieżące finansowanie sektora przedsiębiorstw – ocenia Józef Sobota, dyrektor Departamentu Statystyki Narodowego Banku Polskiego.