Kursanci są szantażowani przez szkoły jazdy

Instruktorzy szkół jazdy wymuszają kupowanie dodatkowych lekcji już po zakończonym kursie. Inaczej nie chcą dopuszczać do egzaminu – twierdzą kursanci.