Krutin na razie pozostanie prezesem w KGHM

Nie doszło do próby odwołania Mirosława Krutina ze stanowiska prezesa KGHM. Dwa tygodnie temu chciał tego minister skarbu, ale wszystko wskazuje na to, że polecił radzie nadzorczej wstrzymać głosowanie nad własnym wnioskiem.