Krach w mieszkaniówce

Deweloperzy kończą rozpoczęte w okresie boomu inwestycje. Jednak nie zaczynają następnych. Co gorsza, maleje również aktywność inwestorów indywidualnych