Kolejna nadwyżka w obrotach bieżących w marcu

– Marzec był kolejnym miesiącem, w którym NBP odnotował nadwyżkę na rachunku w obrotach bieżących, tym razem wyniosła ona 75 mln euro wobec nadwyżki 915 mln euro w lutym i vs 426,8 mln euro deficytu oczekiwanego przez analityków.