Jak jeszcze ratować gospodarczy silnik?

Bankowcy domagają się od państwa gwarancji kredytowych, mniejszych obciążeń od lokat i kredytów. Straszą, że bez tego zabraknie im pieniędzy na kredyty. Rząd powinien pójść krok dalej: usprawnić prawo upadłościowe i ułatwić łączenie firm. Dopiero wtedy pieniądze dosypane bankom nie będą zmarnowane.