„GP”: Ze szkoły dla dorosłych na bezrobocie

„Gazeta Prawna” pisze, że absolwenci szkół dla dorosłych zasilają szeregi bezrobotnych. Połowa z nich kształci się w zawodach, w których nie ma pracy. Takie są wnioski Najwyższej Izby Kontroli po sprawdzeniu 40 placówek kształcących osoby dorosłe.