„GP”: Zdolni do pracy wciąż dostają renty

W Polsce co drugi rencista ma przyznaną rentę na stałe – pisze „Gazeta Prawna”.