Fitch: Wartość emisji długu pozaskarbowego wzrosła w I kwartale o 1,3 proc.

Na koniec I kwartału 2009 r. wartość papierów dłużnych wyemitowanych przez banki, przedsiębiorstwa i jednostki samorządu terytorialnego zwiększyła się rok do roku o 1,3 proc., ale spadła kwartał do kwartału o 5,1 proc. i wyniosła 42,4 mld zł – poinformowała agencja Fitch Polska w środę w komunikacie.