Fatalna recesja w krajach bałtyckich

Estońska gospodarka skurczyła się w I kwartale o 15,6 proc. w stosunku do I kw. 2008 r. Łotewska – aż o 18 proc. W stosunku do ostatniego kwartału zeszłego roku PKB Estonii spadł o 6,5 proc., a Łotwy – aż o ponad 28 proc.