Eurostat: PKB w Polsce w I kwartale 2009 r. wzrósł o 1,9 proc.

– PKB Polski w I kwartale 2009 roku wzrósł o 1,9 proc. rok do roku, po wzroście o 2,6 proc. rok do roku w IV kwartale 2008 r. – podał Eurostat.