Europejskie potęgi pod kręską: mocny spadek PKB Niemiec i Francji, poważny problem Słowacji

W ciągu pierwszych trzech miesięcy tego roku gospodarka Niemiec skurczyła się o 3,8 proc. W porównaniu z analogicznymi danymi z I kwartału 2008 PKB jest mniejszy o 6,7 proc. Równie złe dane przyszły z Francji, która oficjalnie weszła w fazę recesji. Spadek PKB odnotowały też gospodarki Węgier, Czech i Słowacji – w tym ostatnim kraju gospodarka skurczyła się najbardziej, znacznie mocniej niż oczekiwali analitycy.