ETS znów piętnuje polskie podatki

– Od momentu wejścia do Unii Europejskiej Polska nie mogła odmawiać mieszkającym tu obcokrajowcom prawa do odliczania od podatku zapłaconych w innym kraju UE składek na ubezpieczenie zdrowotne – orzekł w czwartek Europejski Trybunał Sprawiedliwościi