EBOiR: zbliża się koniec kryzysu

Już 2,3 mld euro przekazał w tym roku Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju bankom i firmom naszego regionu. Do końca 2010 r. na walkę z kryzysem w Europie Środkowej wyda 14 mld euro.