EBOiR będzie miał więcej pieniędzy?

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju rozważa podniesienie kapitału, by od 2011 r. zwiększyć pulę pieniędzy na inwestycje w krajach postkomunistycznych