Dziś KE zdecyduje czy wszcząć przeciwko Polsce procedurę w zw. z nadmiernym deficytem

Komisja Europejska zdecyduje dziś o rozpoczęciu przeciwko Polsce postępowania w związku z nadmiernym deficytem finansów publicznych. Bruksela opublikuje raport stwierdzający u nas przekroczenie dozwolonego, 3-procentowego limitu.