Czym się je PKB?

Być może ciesząc się że polska gospodarka wciąż jest ?nad wodą? jesteśmy już pogrążeni w recesji.