Czy deficyt stanie na drodze euro?

Polska szykuje się do przyjęcia euro, ale nasz deficyt całego sektora finansów publicznych poszybuje w tym roku znacznie powyżej zalecanych przez Brukselę 3 proc. PKB. Nawet do 5 proc.