CBOS: mniej rodzin żyje w dobrobycie

W ciągu ostatniego roku przybyło rodzin żyjących skromnie lub bardzo biednie, ubyło zaś o 4 punkty tych, które cieszą się dobrobytem – odnotował CBOS.